Starověké Japonsko

Příběh samuraje

2021

2020
Tento rok nás cesta ze Lhotky při příjezdu zavedla rovnou do země zapadajícího slunce – Japonska. Tam se táborníci setkali s chudým synem kováře Kenjim, který se zamiloval do Sakury, dcery vládce prefektury Daisukeho. Jejich láska však neměla dlouhého trvání. Zlý šógun Matzumoto unesl s pomocí roninů Sakru, kterou chtěl jen pro sebe. A tak nezbývalo, než aby se Kenji společně s táborníky vydal na strastiplnou cestu za záchranou Sakury. V jejich snažení jim pomáhal mistr Pai Mei, který všechny podrobil náročným zkouškám, které z Kenjiho i dětí udělaly pravé samuraje. Na své cestě museli čelit nebezpečným úkolům, zlým roninům a jejich zákeřným úrokům i kouzlům. S pomocí vesničanů, rybářů, díky svému důvtipu i odvaze se však Kenjimu a jeho pomocníkům Sakuru podařilo zachránit a pak už nebránilo nic tomu, aby se zamilovaný pár vzal a Kenji se stal moudrým a spravedlivým šógunem.

Oddíly

Bushi vedoucí Méďa, praktikant TomTom
Hashirové vedoucí Filip, praktikant Marťa
Watashi-no pie vedoucí JiRi, praktikant Anetka
Oka-můrové vedoucí Verča, praktikant Ivanka, Honza
Barbie turbo komando vedoucí Klárka, praktikant Miky

Fotogalerie