Stroj času

aneb cesta tam a zase zpátky

2015

2016 2014
Už jste někdy cestovali časem? Nás jeden takový stroj času koncem července 2015 přenesl až do Pravěku a my se potom celých čtrnáct dnů posouvali různými dějinnými etapami a snažili se odvrátit katastrofu, která našemu táboru hrozila. Ocitli jsme se v Egyptě a Římě, byli jsme svědky 3. Křížové výpravy, objevení Ameriky i Napoleonských válek. Největší odměnou všem táborníkům za jejich píli byla záchrana tábora Dolní Mrzatec.

Oddíly

Mistři času vedoucí JiRi, praktikant Síma
Timeouti vedoucí Barča, praktikant Terka
Průkopníci vedoucí Káťa, praktikant Filip
Pomeranče vedoucí Matyfu, praktikant Verča
Děti času vedoucí Smejky, praktikant Klárka