Z pohádky do pohádky

aneb hledání Velké knihy fantazie

2016

2017 2015
Hned první večer nás přivítaly pohádkové bytosti společně se Zlovousem, který ukradl pohádkovému dědečkovi Moudrovousovi Velkou knihu fantazie. Ta byla roztrhána a rozházena po pohádkovém lese. Všechny pohádkové bytosti, které se z ní vysypaly, zůstaly poztrácené a zmatené, pohádky popletené. Táborníci tak v jednotlivých etapách pomáhali pohádkovému dědečkovi zachraňovat popletené pohádky a za splněné úkoly navíc získávaly poztrácené listy z Velké knihy fantazie. A jak to tak v pohádkách bývá, táborníkům se společnými silami podařilo dát dohromady celou Velkou knihu fantazie a černou Zlovousovu duši zničit.

Oddíly

Pohádkáří pořádného pána vedoucí JiRi, praktikant Verča
Velká mrzatecká 13 vedoucí Méďa, praktikant Tom
Karcoolky vedoucí Bára, praktikant Matěj
Stromolové vedoucí Terka, praktikant Fíla
Růženky a růžeňáci vedoucí Smejky, praktikant Klárka

Personál

Hlavní vedoucí Míla; Programový vedoucí Weska; Programový (oddílový) pomocík Káťa; Kuchyň Bajza & kolektiv / Mirka & kolektiv; Zdravotnice Pavlína / Gabča; Topič Čásy, Vrtílek; Úklid Janča